Nyheter

Publicerat den 05/19/2020 - 16:05

Kan ett digitalt insats minska alkohol- och narkotikabruk bland ungdomar och unga vuxna? Det är frågan vi ställer oss i denna studie. I denna artikel beskriver vi upplägget för studien som planeras att påbörjas efter sommaren. 

 

Publicerat den 05/05/2020 - 17:06

European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) har nyligen lagt till STAD-modellen i sitt Xchange-register över förebyggande metoder.

I registret finns flera olika preventiva metoder, program och strategier som är utvecklade i olika (främst europeiska) länder, och de har alla har blivit granskade och värderade enligt satta kriterier. 

Här kan du navigera dig runt och läsa mer om Xchange-registret.

Publicerat den 04/23/2020 - 10:36

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm har STAD genomfört en utvärdering av tillsynsmetoden kontrollköp i Stockholms län.

Utvärderingen gäller ungdomars tillgänglighet av cigaretter och har sammanställts i STAD-rapport nr. 65. Rapporten finns att läsa i sin helhet under fliken "Publikationer", eller genom att klicka direkt på länken nedan. 

STAD-rapport 65

Publicerat den 04/14/2020 - 11:52

Tillsammans med Svensk Elitfotboll (SEF) har STAD inlett ett arbete för att främja den psykiska hälsan inom elitfotbollen. Under 2020 kommer STAD att genomföra en kartläggning bland spelare och personal inom elitfotbollen, vilket också inkluderar juniorverksamheten. Kartläggningen ska utmynna i ett systematiskt arbetssätt för att förebygga psykisk ohälsa bland spelare. Hör mer om denna satsning i Radiosportens panelsnack!

Publicerat den 02/11/2020 - 08:11

I en genomförd studie bland 1 400 svenska klubbesökare, i åldern ​18 till ​35​, uppger 59% att man använt narkotika det senaste året. Många rapporterar dessutom flera negativa konsekvenser i samband med narkotikaanvändandet. Nu går Stockholms hotelljättar Clarion Hotel Sign och Scandic Hotels i Stockholm tillsammans med Stureplansgruppen ihop för en knarkfri besöksnäring. 

– Nu behöver vi ta krafttag mot knarket. Krogmiljön är en arena som behöver prioriteras. I Stockholm city kommer polisen tillsammans med branschen att genomföra en rad olika åtgärder. Krog 2022 är Stockholm citys nya satsning, vi vill komma åt kriminella nätverk, våldsbrott och narkotikaförsäljning i Stockholms nöjesmiljöer, polisintendent Anette Haag, kommenderingschef Krog 2022.

Det är de tre aktörerna Clarion Hotel Sign, Stureplansgruppen och Scandic Hotels i Stockholm som i ett första steg samarbetar för att aktivt vända den alarmerande trenden tillsammans med nätverket Krogar mot Knark. Krogar mot Knark väntas att växa kraftigt framöver, där målet är att skapa en knarkfri miljö i svensk besöksnäring. 

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

 

För ytterligare information:

Johanna Gripenberg, sektionschef, STAD, 070 484 88 64
Nasim Caspillo, samordnare Krogar mot Knark, STAD, 072 236 28 07
Erika Larsson, Pressekreterare Liberalerna, Stockholms stad 076 122 98 74
Joakim Elveroth, distriktsdirektör, Scandic Hotels, 070 973 57 90
Henrik Berghult, VD, Clarion Hotel Sign, 070 621 81 90
Linda Nordlund, marknadschef, Stureplansgruppen, 070 438 84 84
Polisregion Stockholm, media, 010 564 05 55