Nyheter

Publicerat den 12/20/2022 - 07:17

Inför jul- och nyårshelgen lanserar nätverket Krogar mot Knark en kampanj för att motverka droganvändning på krogen. Kampanjen lanseras inför några av årets mest intensiva helger inom restaurang-, bar- och klubbvärlden. Kampanjen från Krogar mot Knark vill visa hur kokain, cannabis och andra droger inte bara påverkar den egna hälsan utan även vår omvärld.

I arbetet för att minska användandet av narkotika i krogmiljön går krog- och hotellbranschen ihop i en gemensam kampanj där de visar hur partyknarkandet bidrar till skövlad regnskog, barnarbete, finansiering av terrororganisationer, gängkrig och mord.

– Vi vet att många i målgruppen vill göra medvetna val. De köper ekologisk mat, väljer vegetariskt framför kött och tåg framför flyg. Samtidigt tänker inte alla på att även droger påverkar deras omvärld. Med den här kampanjen vill vi uppmärksamma dem på det. Budskapen är baserade på flera rapporter och studier som visar hur droger påverkar långt många fler än de som använder drogerna, säger Johanna Gripenberg, chef och forskare på STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem).

Tidigare kommunikation har ofta fokuserat på de negativa konsekvenserna som droger har på individens hälsa. Men de har visat sig vara lätta att bortse ifrån och hitta ursäkter för. Med den här kampanjen vill Krogar Mot Knark påvisa att drogerna påverkar långt många fler än den enskilde individen.

Läs hela pressmeddelandet här

Publicerat den 10/18/2022 - 15:28

Nu finns det en ny tjänst att söka hos oss på STAD! Vi söker en projektkoordinator som kan stötta oss i alla våra spännande projekt. 

Läs mer om tjänsten och ansök genom att klicka HÄR.

Publicerat den 06/28/2022 - 09:19

En ny artikel från STAD med titeln “Attitudes to cannabis use and public prevention information among young adults: a qualitative interview study with implications for prevention practice” har publicerats i tidskriften Frontiers in public health. 32 unga vuxna i Region Stockholm har intervjuats om deras uppfattning om cannabisrelaterad offentlig information. De unga efterfrågar trovärdig information från kunniga personer eller personer som de kan identifiera sig med. Läs mer:

Frontiers | Attitudes to Cannabis Use and Public Prevention Information Among Young Adults: A Qualitative Interview Study With Implications for Prevention Practice | Public Health (frontiersin.org)

Publicerat den 06/06/2022 - 16:04

En ny överenskommelse har slutits mellan parterna inom STAD-samarbetet. Det befintliga alkohol- och drogförebyggande arbetet som bedrivs i Stockholms krog- och nöjesmiljö kommer att fortsätta och utvecklas vidare. Genom samverkan, utbildning och tillsyn är visionen att skapa en säkrare krogmiljö för gäster, personal, företagare och tillsynspersonal. Avtalet omfattar bland annat regelbundna utbildningar i Ansvarsfull alkoholservering och Fördjupad alkoholtillsyn, samverkan enligt konceptet Krogar mot Knark och informationsträff för blivande studenter. Polisen och tillståndsenheten inom Stockholms stad kommer också att samverka i operativa frågor för att stärka tillsynsverksamheten.

På plats vid avtalsskrivandet och pressträffen fanns bland annat socialborgarrådet Jan Jönsson, Stockholms stad och Mats Löfving, Regionspolischef i Stockholm.

I STAD-samarbetet ingår Stockholms stad, Länsstyrelsen Stockholm, Polisregion Stockholm, Visita Stockholm, Hotell- och restaurangfacket samt STAD inom Centrum för Psykiatriforskning, Region Stockholm. Avtalet löper till och med år 2026.

Läs mer

Artikel Dagens nyheter 2022-06-02
Regionpolischefen: Gängkriminella använder krogen för att visa makt

Sveriges Radio P4 2022-06-01
Polisen och Stockholms stad i nytt avtal – ska öka tryggheten på krogen. 

Publicerat den 05/23/2022 - 21:41

När polisen förra helgen genomförde en tillsyn på Stockholms krogar kunde en civilklädd polis bevittna hur en bartendern serverade en märkbart berusad gäst. Enligt alkohollagen är den som lämnar över alkohol skyldig att kontrollera att personen i fråga inte har druckit för mycket. Överträdelse kan leda till böter eller fängelse högst sex månader. Dagens Nyheter har rapporterat om händelsen 2022-05-23, länk.

STAD anordnar regelbundna utbildningar som syftar till att minska alkohol- och narkotikarelaterade problem i krogmiljön inom Region Stockholm. Ansvarsfull Alkoholservering är en av flera metoder STAD utbildar i och som riktar sig till restaurang- och krogbranschen. Det handlar om att skapa en säker och trygg miljö både för gäster och personal.