Nyheter

Publicerat den 06/28/2022 - 09:19

En ny artikel från STAD med titeln “Attitudes to cannabis use and public prevention information among young adults: a qualitative interview study with implications for prevention practice” har publicerats i tidskriften Frontiers in public health. 32 unga vuxna i Region Stockholm har intervjuats om deras uppfattning om cannabisrelaterad offentlig information. De unga efterfrågar trovärdig information från kunniga personer eller personer som de kan identifiera sig med. Läs mer:

Frontiers | Attitudes to Cannabis Use and Public Prevention Information Among Young Adults: A Qualitative Interview Study With Implications for Prevention Practice | Public Health (frontiersin.org)

Publicerat den 06/06/2022 - 16:04

En ny överenskommelse har slutits mellan parterna inom STAD-samarbetet. Det befintliga alkohol- och drogförebyggande arbetet som bedrivs i Stockholms krog- och nöjesmiljö kommer att fortsätta och utvecklas vidare. Genom samverkan, utbildning och tillsyn är visionen att skapa en säkrare krogmiljö för gäster, personal, företagare och tillsynspersonal. Avtalet omfattar bland annat regelbundna utbildningar i Ansvarsfull alkoholservering och Fördjupad alkoholtillsyn, samverkan enligt konceptet Krogar mot Knark och informationsträff för blivande studenter. Polisen och tillståndsenheten inom Stockholms stad kommer också att samverka i operativa frågor för att stärka tillsynsverksamheten.

På plats vid avtalsskrivandet och pressträffen fanns bland annat socialborgarrådet Jan Jönsson, Stockholms stad och Mats Löfving, Regionspolischef i Stockholm.

I STAD-samarbetet ingår Stockholms stad, Länsstyrelsen Stockholm, Polisregion Stockholm, Visita Stockholm, Hotell- och restaurangfacket samt STAD inom Centrum för Psykiatriforskning, Region Stockholm. Avtalet löper till och med år 2026.

Läs mer

Artikel Dagens nyheter 2022-06-02
Regionpolischefen: Gängkriminella använder krogen för att visa makt

Sveriges Radio P4 2022-06-01
Polisen och Stockholms stad i nytt avtal – ska öka tryggheten på krogen. 

Publicerat den 05/23/2022 - 21:41

När polisen förra helgen genomförde en tillsyn på Stockholms krogar kunde en civilklädd polis bevittna hur en bartendern serverade en märkbart berusad gäst. Enligt alkohollagen är den som lämnar över alkohol skyldig att kontrollera att personen i fråga inte har druckit för mycket. Överträdelse kan leda till böter eller fängelse högst sex månader. Dagens Nyheter har rapporterat om händelsen 2022-05-23, länk.

STAD anordnar regelbundna utbildningar som syftar till att minska alkohol- och narkotikarelaterade problem i krogmiljön inom Region Stockholm. Ansvarsfull Alkoholservering är en av flera metoder STAD utbildar i och som riktar sig till restaurang- och krogbranschen. Det handlar om att skapa en säker och trygg miljö både för gäster och personal.

 

 

Publicerat den 05/20/2022 - 09:30

På måndag den 23 maj är det dags för ett nytt avsnitt av SLAN:s kunskapshöjande webbinarium där bl.a. Johanna Gripenberg chef och forskare vid STAD, Karolinska Institutet medverkar.

Sven Granath, kriminolog och forskare vid Stockholms universitet inleder med en föreläsning och deltar därefter i ett panelsamtal tillsammans med:

  • Peter Moilanen, chef vid Narkotikapolitiskt center och
  • Johanna Gripenberg, chef och forskare vid STAD, Karolinska Institutet
  • Pia Steensland, ordf för SLAN leder samtalet

Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade, men anmälan krävs via denna länk:

https://www.slan.se/.../webbinarium-cannabis-och-dodligt.../

Hoppas att vi ses över Zoom på måndag den 23 maj klockan 13-14:15!

Varmt välkommen!

Publicerat den 05/04/2022 - 09:40

Den 18 maj presenterar STAD sin delrapport om ungas attityder kring cannabis i samband med föreläsningen Agenda för minskat cannabisbruk och brottslighet i Stockholms län. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin och institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet arrangerar en föreläsning där rapportserien om cannabisproblematik bland unga i Stockholms län presenteras. Rapporterna har fokus på inslag av cannabis i dödligt våld, cannabisbrottens geografi i länet, attityder till cannabis bland unga samt vårdkonsumtion.  

Tid: Onsdag den 18 maj 2022 kl. 14.30-16.30 Plats: Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm

Anmäl dig här (folkhalsoguiden.se) 

Föreläsningen hålls på svenska, är kostnadsfri och följs av en paneldiskussion. Välkommen! 


Föreläsare 

  • Rosaria Galanti, adjungerad professor, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin och Karolinska Institutet. 
  • Sven Granath, fil. dr. kriminologi, Stockholms universitet, analytiker, Polisregion Stockholm. 
  • Vania Ceccato, professor i urban säkerhet på urbana och regionala studier, KTH. 
  • Pia Kvillemo, forskare, STAD, Centrum för psykiatriforskning, Region Stockholm och Karolinska Institutet. 

I panelen 

  • Jan Jönsson (L), socialborgarråd, Stockholms stad. 
  • Lennart Karlsson, ordförande, Svenska Narkotikapolisföreningen. 
  • Johan Franck, verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm och FoUU-direktör i SLSO. 

Läs mer om rapportserien här, länk;
Rapporter om cannabis och unga vuxna (folkhalsoguiden.se)

Läs STADs rapport i sin helhet, länk;
Ungas uppfattning om cannabis – En intervjustudie bland brukare och icke-brukare