Nyheter

Publicerat den 09/01/2017 - 15:50

Nu har en ny artikel publicerats i den vetenskapliga tidskriften Sports Medicine - Open. Artikeln är skriven av forskare på STAD och handlar om droganvändande bland gymbesökare.

Klicka på länken för att läsa: https://sportsmedicine-open.springeropen.com/articles/10.1186/s40798-017-0098-8

 

Publicerat den 08/22/2017 - 16:04

Nu är de flesta av medarbetarna på STAD äntligen tillbaka från semestern!

Vi har mycket på gång, bland annat våra utbildningar i Ansvarsfull alkoholservering som börjar med start idag. Anhörigskolan rullar på med tre kurser under hösten, så har du någon närstående med beroendeproblematik är du varmt välkommen att läsa mer och anmäla dig här.

 

Publicerat den 07/07/2017 - 16:04

Se filmen som Karolinska Institutet har producerat om STAD!

Här intervjuas forskargruppsledare och STADs enhetsschef Johanna Gripenberg. I filmen berättar Johanna om STAD och verksamheten som bedrivs inom alkohol- och drogprevention. I filmen träffar ni även STADs medarbetare Kamilla Nylund, Frida Bergenblad, Tobias Elgán och Erik von Essen.

https://youtu.be/D3XuO-f-u9Q 

Publicerat den 06/26/2017 - 10:41

STAD har påbörjat rekryteringen till en studie som ska öka kunskapen om unga vuxna som regelbundet besöker klubbar och festivaler där det spelas elektronisk dansmusik. Tillsammans med forskare i Italien, Nederländerna, Belgien och Storbritannien ska olika studier genomföras, alla med fokus på elektronisk dansmusik och besökarnas förhållande till alkohol och narkotika.

Electronic Music Scene Survey, EMSS, är det första delprojektet som nu pågår. Målsättningen är att nå 10 000 personer i åldern 18-34 i de fem aktuella länderna med en web-enkät. Efter 1 år kommer samma enkät genomföras igen med ett urval av svarspersonerna för att se eventuella skillnader. Studien hittar man på: www.emssurvey.eu

I Sverige och Belgien ska en del-studie genomföras där utandnings-prov ska samlas in från besökare på klubbar och festivaler. Genom att samla in utandings-luft kan vi analysera vilka narkotika substanser som förekommer och vi kan även jämföra med hur man svarar på självsvars-enkäter som genomförs samtidigt som utandningsluften samlas in. Tidigare studier har visat att under-rapporteringen är stor och OM det är så även i denna målguppen i Sverige och Belgien så hoppas studien kunna ge svar på VARFÖR man under- eller överrapporterar sitt bruk av narkotika.

Bakgrunden till forskningsprojektet ALAMA-Nightlife är en oro för att ett ökat bruk av Ecstasy/MDMA i Europa. Denna ökning innebär både nya målgrupper men också en ökad variation av substanser, att styrkan varierar och att risken för skador och dödsfall ökar. Läs gärna i senaste numret av Alkohol & Narkotika artiklen "MDMA gör comeback". Enligt SVT så har också Ecstasy/MDMA nyligen krävt ett dödsoffer i Stockholm.

Läs mer på STADs hemsida om ALAMA-Nightlife som finansieras av FORTE.

Läs också mer i svenska VICE om Hur du kan hjälpa till att göra klubben säkrare.

 

Publicerat den 06/14/2017 - 09:59

Idag (läs 13 juni 2017) har Systembolaget presenterat Alkoholrapporten 2017. Rapporten ger en lättillgänglig uppdatering av vad som händer på alkoholområdet med bland annat aktuell forskning, nya statistik och trender i konsumtion - och ett särskilt fokus på alkohol och barn. STADs chef Johanna Gripenberg är intervjuad i rapporten om hur folkhälsan skulle påverkas om alkoholmonopolet skulle avskaffas.

Ta del av hela rapporten på Systembolagets hemsida eller som pdf!