Chefsutbildning

Under våren 2006 lanserade STAD-samarbetet en helt ny utbildning som vänder sig till krögare och driftsansvariga. Det har länge funnits ett önskemål från krögare och även från deras personal att få lära sig mer om policyarbete;

- Vad är en policy och vad innehåller den?
- Varför är det viktigt och vad vinner jag som krögare på att ha en policy?
- Hur kan jag som krögare eller personalansvarig på bästa sätt kommunicera mitt budskap på ett trovärdigt sätt, både till anställda och gäster?

Myndigheternas krav på krögare och deras verksamhet blir allt högre och behovet av utbildning och kunskap blir därför större. Vi har valt att möta krögarnas önskemål genom att starta en utbildning vars syfte är att ge goda råd, användbara tips och förhoppningsvis räta ut en hel del frågetecken.

Klicka här för att läsa mer om Chefsutbildningen samt anmäla dig.