PRODIS

Sverigekarta PRODIS

PRODIS logga

PRODIS står för “Prevention av Dopning i Sverige” och är nätverket bakom arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning. Syftet med nätverket är att utveckla och sprida metoden för att förebygga och minska användningen av Anabola Androgena Steroider och andra dopningspreparat.

PRODIS bildades år 2008 på initiativ från STAD. Inledningsvis ingick Stockholms län, Kalmar kommun, Linnéuniversitetet och Malmö stad i nätverket. År 2009 utvidgades nätverket med Norrbottens län, Kronobergs län och Dopingjouren. År 2011 fick STAD ett uppdrag av dåvarande Statens folkhälsoinstitut att samordna nätverket och det utvidgades ytterligare till att även omfatta Västernorrlands län, Värmlands län, Örebro län, Östergötlands län och Kungsbacka kommun.

Under de år som nätverket har funnits har antalet kommuner och län som ingår i nätverket utökats konstant och ambitionen för PRODIS under de kommande åren är att få med alla län och dess kommuner i nätverket.

Nätverket PRODIS har under de senaste åren utvecklats och gått från att vara ett projekt till att bli ett stort nationellt utvecklingsarbete för hur problemet dopning i samhället skall hanteras över organisations och myndighetsgränser, till nytta både för individen och för samhället.

Arbetet i PRODIS samordnas av STAD. För mer information om nätverket gå in på www.renhardtraning.com