February 2019

Publicerad 02/04/2019 - 15:12

Nu på lördag den 9 februari drar vi igång vårens kurser i Anhörigskolan. Är du orolig för en anhörig som har problem med alkohol eller droger? Vi erbjuder kunskap och stöd i gruppform till dig som är över 20 år och bor i Stockholmsregionen. Behovet är stort och i nuläget finns det platser kvar i den grupp som börjar den 11 maj och någon enstaka plats den 23 mars. 


Vill du veta mer eller anmäla dig? Gå in under Anhörigskolan.

Publicerad 02/04/2019 - 15:55

Den 24 januari samlade vi barnmorskor, kuratorer och fältassistenter med flera för att presentera STADs e-guide Alkohol, Droger och Sexuell hälsa, en webbaserad vägledning för dig som möter unga i ditt dagliga arbete och vill lära dig mer om riskbruk av alkohol och droger. En givande dag där vi presenterade e-guiden samt tillhörande faktabank.