Nyheter

Publicerat den 2023-11-15 13:25

I en unik långtidsuppföljning av metoden Ansvarsfull Alkoholservering presenteras nu resultat från en studie där utfallet varit nekad entré eller alkoholservering till underåriga som inte uppvisar ID. Metoden Ansvarsfull Alkoholservering implementerades i Stockholms nöjesliv 1997 och består av följande strategier: mobilisering av lokalsamhället och samverkan, utbildning och en förbättrad tillsyn. Metoden har pågått i Stockholm alltsedan 1997 och uppföljningen visar att metoden alltjämt har goda effekter. PDF icon Läs mer om studien här

Publicerat den 2023-11-13 13:25

Vi är glada att få välkomna Ola Siljeholm till STAD. Ola som är leg. psykolog och med dr. kommer att göra sin postdoc hos oss på STAD. Han disputerade nyligen på studier om stödprogram för anhöriga till personer med alkohol- eller drogproblem, där de anhöriga även var föräldrar. Ola är intresserad av tidiga insatser och ser fram emot att delta i olika former av preventionsprojekt på STAD!

Ola jobbar också med behandling av individer med alkoholberoende på Riddargatan 1 en dag i veckan och uppskattar att varva forskningsarbete med klinik.

Publicerat den 2023-11-08 14:11

Under den gångna veckan arrangerades den internationella konferensen Club Health i Liverpool, UK. Konferensen som är inriktad på hälsofrågor i nöjes- och nattlivet innehöll ett brett utbud av ämnen och talare. Som en av huvudtalarna presenterade STADs enhetschef Johanna Gripenberg The Stad-Model - Safer Entertainment Settings. Även forskarkollegorna Kristin Feltmann och Nina-Katri Gustafsson fick tillfälle att presentera studierna; Illicit drug use among electronic dance music festival attendees: comparison of underreporting in Belgium and Sweden och Sustained effects of an intervention in an increasingly drug liberal world: A 20-year follow-up of the intervention ‘Clubs against drugs’ in Stockholm.

Publicerat den 2023-10-24 08:25

Studien baseras på en enkät som besvarats av cirka 600 poliser och handlar om deras syn på dopning och relaterade problem samt hur poliser kan arbeta för att förebygga dopning utanför elitidrotten.

Majoriteten av de svarande tycker att dopning är ett samhällsproblem och ser också en koppling mellan dopning och andra brott. Det händer exempelvis att man upptäcker dopning i samband med att man utreder våld i nära relationer, narkotikabrott och våldsdåd i kriminella nätverksmiljöer eftersom dopning kan sänka tröskeln för att begå våldshandlingar genom att minska den empatiska förmågan.

Poliserna uttryckte också motivation att arbeta dopningsförebyggande men menar att det behövs mer kunskap om frågan både inom polisorganisationen och i samhället. Dessutom behöver enskilda polismän och förundersökningsledare ökad kunskap om hur man samlar in och presenterar bevis som håller för en dom. Förslag för att öka effektiviteten i det dopningsförebyggande arbetet handlar om utbildning, förenklade procedurer för dopningstester och resurser att arbeta med frågan. Dessutom ser man gym som viktiga aktörer att samverka med för att förebygga dopning, men även andra samhällsaktörer som hälso- och sjukvård, skolan med flera.

Studien har även publicerats i en svenska rapport som kan laddas ner från www.stad.org (Rapport 76)

Publicerat den 2023-10-17 17:42

I samband med Stockholmspolisens krogtillsyn under löningshelgen i september upptäcktes tolv underåriga gäster som serverats alkohol utan legitimationskontroll. Ägaren är nu misstänkt för olovlig hantering av alkohol och riskerar både serveringstillstånd och böter alternativt fängelse upp till sex månader.

Ansvarsfull alkoholservering är viktigt för att förebygga alkoholrelaterat våld och olyckor. Men det bidrar också till att skapa en tryggare krogmiljö för såväl gäster som personal. Läs mer om STADs metoder och utbildningstillfällen i t.ex. Ansvarsfull alkoholservering, Krogar mot Knark och Fördjupad Tillsynsutbildning.