Restaurang

Ansvarsfull alkoholservering (AAS) är ett väl beprövat metodpaket, som utvecklats i Stockholm under åren 1995-2001 inom ramen för STAD-projektet. Det syftar till att skapa en bättre och tryggare krogmiljö genom att minska våld och skador relaterade till alkohol och droger. Verksamheten permanentades i Stockholm under benämningen ”STAD-samarbetet” och började spridas år 2002 till Sveriges kommuner och länsstyrelser av Statens folkhälsoinstitut.

Metoden bygger på ett strukturerat, långsiktigt arbete och består av tre delar:

 • Samverkan mellan bransch och myndigheter
 • En tvådagars utbildning i ansvarsfull alkoholservering
 • Förbättrad tillsyn och policyarbete

Målet är att minska nöjesrelaterad våldsbrottslighet, främst genom att:

 • Inte servera alkohol till underåriga gäster
 • Inte servera alkohol till märkbart påverkade gäster

Arbetet grundar sig i ett väl utvecklat samarbete mellan flera myndigheter och branschorganisationer. Med samlad kunskap och stort engagemang erbjuder vi barer, nattklubbar och restauranger ett intressant och väl utvärderat utbildningspaket.

Följande myndigheter och organisationer ingår i STAD-samarbetet:

 • Region Stockholm (STAD)
 • Stockholms stad – tillståndsenheten
 • Polismyndigheten i Stockholm
 • Folkhälsomyndigheten (Fohm)
 • Sveriges Hotell & Restaurangföretagare (SHR)
 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Hotell och Restaurang Facket (HRF)

Tillsammans med ett flertal krögare i Stockholm har vi skapat ett varumärke som står för kvalitet och kunskap.

Motsvarande samarbete och AAS-utbildning finns i de flesta kommuner i Stockholms län. För information om utbildningstillfällen kan man vända sig till alkoholhandläggaren i respektive kommun.