September 2023

Publicerad 09/11/2023 - 12:44

Vi gratulerar STADs Tobias Elgán som blivit antagen som docent i folkhälsovetenskap vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. 

 

Publicerad 09/14/2023 - 15:08

I den andra upplagan av läroboken "Handbok i missbruks- och beroendepsykologi" bidrar Tobias Elgán och Johanna Gripenberg med kapitlet "Prevention - praktisk implementering och effektutvärdering". Redaktörer för den andra upplagan är Ann-Sophie Lindqvist Bagge och Malin Hildebrand Karlén; huvudredaktör för den första upplagan var Claudia Fahlke, professor vid Göteborgs universitet.