November 2023

Publicerad 11/08/2023 - 14:11

Under den gångna veckan arrangerades den internationella konferensen Club Health i Liverpool, UK. Konferensen som är inriktad på hälsofrågor i nöjes- och nattlivet innehöll ett brett utbud av ämnen och talare. Som en av huvudtalarna presenterade STADs enhetschef Johanna Gripenberg The Stad-Model - Safer Entertainment Settings.

Publicerad 11/13/2023 - 13:25

Vi är glada att få välkomna Ola Siljeholm till STAD. Ola som är leg. psykolog och med dr. kommer att göra sin postdoc hos oss på STAD. Han disputerade nyligen på studier om stödprogram för anhöriga till personer med alkohol- eller drogproblem, där de anhöriga även var föräldrar. Ola är intresserad av tidiga insatser och ser fram emot att delta i olika former av preventionsprojekt på STAD!

Ola jobbar också med behandling av individer med alkoholberoende på Riddargatan 1 en dag i veckan och uppskattar att varva forskningsarbete med klinik.

Publicerad 11/15/2023 - 13:25

I en unik långtidsuppföljning av metoden Ansvarsfull Alkoholservering presenteras nu resultat från en studie där utfallet varit nekad entré eller alkoholservering till underåriga som inte uppvisar ID. Metoden Ansvarsfull Alkoholservering implementerades i Stockholms nöjesliv 1997 och består av följande strategier: mobilisering av lokalsamhället och samverkan, utbildning och en förbättrad tillsyn. Metoden har pågått i Stockholm alltsedan 1997 och uppföljningen visar att metoden alltjämt har goda effekter.