Alkoholprevention på idrottsarenor

Bild på supportrar

Alkoholprevention på idrottsarenor

Projektet som syftar till att arbeta med alkoholprevention i samband med idrottsevenemang startade 2015 och arbetet finansieras av Folkhälsomyndigheten och Systembolagets alkoholforskningsråd (SRA).

Supportervåld har tidigare klassificerats som ett problem främst för klubbarna men betecknas nu som ett samhällsproblem där många aktörer gemensamt måste agera för att stävja utvecklingen. Oron för våld påverkar också människors möjlighet att vistas på offentlig plats i anslutning till arrangemang. Både före, under och efter evenemang. Desutom visar både forskning och erfarenhet att det finns en koppling mellan alkoholkonsumtion och våldsbrottslighet.

För att arbeta preventivt med idrottsarenor kommer vi att använda de metoder som utvecklats och utvärderats inom liknande projekt på STAD.  Syftet med projektet är att förebygga våldsbrott i samband med idrottsevenemang genom att:

-utveckla, implementera och utvärdera ett samordnat och långsiktigt alkohol-och drogförebyggande arbete

-sänka berusningsnivån och öka tryggheten på arenorna

Under 2015 kommer vi att genomföra en behovsanalys och en kartläggning av problemet innefattande olika studier. Vi kommer bland annat genomföra promillemätningar på allsvenska fotbollsmatcher. Desutom kommer vi att intervjua och enkäter olika nyckelaktörer och andra berörda intressenter

Besök www.fotbollutanfylla.se för mer information om projektet. Du kan också kontakta frida.bergenblad@sll.se eller tobias.elgan@ki.se.