Ansvarsfull alkoholservering

STADs utbildning i Ansvarsfull alkoholservering innehåller, förutom aktuell information från kommunens tillståndsenhet och Polisen, grundläggande kunskap om alkohollagen, alkoholens effekter, narkotika, bedömning av berusning och konflikthantering. Kursen omfattar två dagar och rekommenderas till all krog- och restaurangpersonal och särskilt till dem som serverar alkohol eller har ansvar för drift.

Efter godkänd utbildning får kursdeltagarna ett personligt diplom. Diplomering i STADs utbildning i ansvarsfull alkoholservering är i vissa fall kravställd för serveringspersonal på krogar med serveringstillstånd.

 

Syftet är att:

 • Minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtion och droger på Stockholms krogar och restauranger.

 • Utveckla en restaurangkultur som motverkar överservering och servering till underåriga.

   

Utbildningen i ansvarsfull alkoholservering enligt STAD-metoden innehåller:

Dag1

 • Alkoholens medicinska effekter (STAD)
 • Alkohollagen (Tillståndsenheten, Stockholms stad)
 • Polisens arbete med narkotika i krogmiljö (Polisen)
 • Filmsekvenser och gruppdiskussioner (STAD)

Dag 2:

 • Polisens arbete i krogmiljö (Polisen)
 • Skriftligt prov (STAD)
 • Konflikthantering ”Krävande gäster & besvärliga situationer”  (Cavena utveckling AB)
 • Utvärdering av kursen (STAD)

 

Utvärdering -klicka här     

 

Utbildningsdagar i Stockholm våren 2020:

        

 • Kurs 4: 15 april + 23 april      ****INSTÄLLD pga Covid-19 (utbildningsstopp)****

 • Kurs 5: 11 maj + 12 maj      ****INSTÄLLD pga Covid-19 (utbildningsstopp)****

 • Kurs 6: 3 juni + 10 juni ​     ****INSTÄLLD pga Covid-19 (utbildningsstopp)****

Utbildningsdagar i Stockholm hösten 2020:

 

 • Kurs 9: 2 + 6 oktober        ****FULLBOKAD!****
 • Kurs 10: 24 + 25 november         ****FULLBOKAD!****

 

Utbildningen kostar 1900 kronor exklusive moms, klicka här för att anmäla dig. I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch, kaffe och fika båda dagarna.

 

OBS! Från och med 2017 har STAD-samarbetets styrgrupp beslutat att STAD ska fakturera för anmälda deltagare innan kursstart. Det är därför viktigt att en eventuell avbokning görs senast två veckor innan kursstart. Efter det faktureras samtliga platser och kan ej avbokas eller förflyttas.

Vid frågor kontakta Nasim Caspillo 072-236 28 07 eller Frida Bergenblad 072-563 93 20