Chefsutbildning - fokus alkohol och drogfrågor

STAD-utbildningen för chefer och drifts- och personalansvariga i alkohol- och drogpolicy ger praktisk information om framtagande och upprätthållande av policys och skrivna riktlinjer. Föredragshållarna kommer från både näringslivet, beroendevården, polisen och tillståndsenheten i Stockholm.

Alkohol- och drogpolicy är idag en självklarhet att arbeta med för alla seriösa företagare. Vad är en policy? Hur får man den att fungera i praktiken och hur ska man som chef lyckas med att kommunicera sina budskap på ett trovärdigt sätt till sin personal? Hur utformas ett anställningsavtal och vilka regler gäller vid narkotikaprovtagning av personal?

Godkända deltagare får diplom som visar genomförd STAD-utbildning i policy för chefer. Efter utbildningen kan STAD hjälpa till med rådgivning kring policyfrågor i er verksamhet.

Syftet med policyutbildning är att:

  • Förebygga problem med alkohol- och narkotikabruk hos personal.

  • Minska risken för att verksamheten skadas genom att ha kunskap och en handlingsplan när problem uppstår.

  • Undvika fällor som kan få konsekvenser för serveringstillståndet.

 

STAD-utbildningen i alkohol- och drogpolicy innehåller:

Dag 1

  • Introduktion och bakgrund                                           STAD

  • Gästpolicy - praktiska tillämpningar                           Polisen och tillståndsenheten, Stockholm

  • Kommunikation                                                          CUAB

 Dag 2

  • Personalpolicy - motiv och praktiska åtgärder            Riddargatan 1

  • Vart kan jag vända mig, vem kan hjälpa?                    Livsstilsmottagningen

  • Chefrollen - möjligheter och ansvar                           ALNA

 

Utbildningsdagar i Stockholm under våren 2020:

  • 20 + 21 april       ***INSTÄLLD pga Covid-19 (utbildningsstopp)***

Utbildningsdagar i Stockholm under hösten 2020:

 

Utbildningen kostar 1900 kronor exklusive moms, klicka här för att anmäla dig.

I kursavgiften ingår kursmaterial, frukostsmörgås, kaffe samt lunch.

Vid utebliven närvaro debiteras hela kursavgiften. Avbokning görs senast två veckor innan kursstart.

 

Vid frågor kontakta Nasim Caspillo 072-236 28 07 eller Frida Bergenblad 072-563 93 20