Nyheter

Unga vuxna i Stockholms län efterlyser cannabisinformation med nyanserade budskap från trovärdiga avsändare

Unga vuxna i Stockholms län efterlyser cannabisinformation med nyanserade budskap från trovärdiga avsändare. De upplever dessutom svårigheter att få hjälp i vården om cannabisbruk är kombinerat med olika typer av psykisk ohälsa. Det visar en ny STAD-rapport.

I en ny intervjustudie har unga vuxnas attityder till cannabis och relaterade frågor som riskmedvetenhet, skäl till att använda eller avstå från cannabis, syn på samhällsinformation, lagstiftning och vården studerats. De ungas cannabisanvändning sker ofta i sociala sammanhang men en del använder också cannabis för att komma ner i varv, slappna av eller som hjälp till att sova. Bland de skäl som bidrar till att avhålla sig från att använda cannabis uppgav flera risken för negativa hälsokonsekvenser men också påföljder för narkotikabrott, närståendes synpunkter och konkurrerande aktiviteter.

Resultaten visar att ett förebyggande arbete bör inriktas på flera parallella insatser och olika nivåer i samhället. Det handlar bland annat om att öka kunskapen om effekten av cannabis hos unga och personer i deras omgivning, restriktiv lagstiftning och en tillgänglig, samordnad vård med ett icke-stigmatiserande bemötande.

Rädslan för konsekvenser som kan vara förknippade med myndighetskontakter eller vårdapparat anges som anledning till att unga avstår från att söka hjälp för cannabisbruk eller missbruk. Likaså berör flera informanter i studien behovet av att kunna behandla både psykisk ohälsa och cannabismissbruk samtidigt och att detta ibland visat sig vara problematiskt när de sökt hjälp.

Rapporten har tagits fram av forskare på STAD, vid Centrum för psykiatriforskning. En kortare version ingår i en rapportserie om cannabisproblematik bland unga vuxna i Stockholms län som ges ut av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) i samarbete med STAD, vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, Kungliga tekniska högskolan och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Nästa rapport publiceras i månadsskiftet april/maj och handlar om cannabis och vårdkonsumtion i Stockholms län.

PDF icon Läs rapporten i sin helhet

Fler rapporter och föreläsning om cannabisproblematik, läs vidare på Folkhälsoguiden (CES)

Kontakt

Johanna Gripenberg, enhetschef STAD
johanna.gripenberg@regionstockholm.se

Pia Kvillemo, forskare STAD
pia.kvillemo@regionstockholm.se