Nyheter

Ny undersökning om alkohol och fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ och STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) svarar 2 av 3 (65 procent) att de tror att stämningen på läktaren skulle bli bättre om antalet kraftigt berusade personer på fotbollsarenor minskade. Över hälften (56 procent) av de tillfrågade tror även att fler personer skulle gå på fotboll om antalet kraftigt berusade personer minskade.

Undersökningen är en del i arbetet inom ramen för satsningen Fotboll utan Fylla, som startades av IQ och STAD tillsammans med de allsvenska fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby och presenterades vid ett välbesökt seminarium i Visby den 6 juli under den årliga Almedalsveckan. 

Syftet med satsningen Fotboll utan Fylla är att förändra attityden till alkohol i samband med fotboll och skapa en så positiv fotbollsupplevelse som möjligt för så många som möjligt genom att minska andelen kraftigt berusade personer.

– Vi ser att det finns ett stort stöd från allmänheten för arbetet inom ramen för Fotboll utan Fylla. Att skapa en ännu bättre fotbollsupplevelse genom att minska andelen kraftigt berusade personer på läktaren är något de allra flesta ställer sig bakom. Det ger oss goda möjligheter att åstadkomma verklig förändring när det gäller synen på alkohol i samband med fotboll, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

Ytterligare resultat från undersökningen: 

  • 88 procent instämmer i påståendet ”Jag tycker att kraftigt berusade personer bör nekas att köpa alkohol inne på fotbollsarenor”.
  • 87 procent instämmer i påståendet ”Jag tycker att kraftigt berusade personer bör nekas att bli insläppta på fotbollsarenor”.
  • 85 procent instämmer i påståendet ”Jag tycker att kraftigt berusade personer bör avvisas från fotbollsarenor”.
  • 25 procent instämmer i påståendet ”Jag tycker att alkoholdrycker bör få säljas på fotbollsarenor”.


– Vi på STAD har under 20 år arbetat med att förändra attityden till alkohol, bland annat inom Stockholms krogvärld. Dessa erfarenheter i kombination med engagemanget från samtliga inblandade parter i Fotboll utan Fylla gör att jag är övertygad om att vi kommer se färre kraftigt berusade personer på fotboll i framtiden, säger Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD.

PDF icon Pressmeddelande.pdf
PDF icon Faktablad_undersökning_kring_alkohol_och_fotboll.pdf