Nyheter

STADs modell för alkoholprevention framgångsrik i Spanien

STADs modell i Ansvarsfull Alkoholservering har i EU-projektet STAD in Europe spridits till sex andra länder. Nu har STADs medarbetare Johanna Gripenberg och Tobias Elgán tillsammans med forskare i Spanien och Storbritannien publicerat resultaten från utvärderingen i Palma, Spanien, där STAD-modellen anpassades till matbutiker i syfte att minska försäljning av alkohol till underåriga. Studien visar att vi genom att mobilisera och engagera lokalsamhället samt utbilda både utbildare och personal i matbutiker kan minska försäljningen av alkohol till underåriga. Artikeln kan du läsa här!

Mer information om EU-projektet STAD in Europe får du här!