Anhörigskolan

Anhörigskolan på STAD upphör efter 26 års verksamhet

STAD har bedrivit gruppverksamhet för anhöriga till personer med alkohol- eller drogproblem på uppdrag av HSN (beställarenheten) och har sedan starten 1995 haft 5-6 grupper per år med ca 8-10 deltagare per grupp. 

Anhörigskolan erbjöds till personer över 20 år, bosatta i Stockholmsområdet,  och som var oroade över någon anhörigs eller närståendes alkohol- narkotika- eller läkemedelsproblem. Det kunde vara förälder, maka/make, vuxet barn, syskon, sambo eller nära vän. Gruppledare var Unda Lönnqvist och Åke Lundkvist.

Anhörigskolans målsättning:

 • Att förmedla kunskap om hur alkohol och droger påverkar oss medicinskt, psykologiskt och socialt
 • Att öka insikten om hur beroendet påverkar närstående
 • Att ge redskap för hur anhöriga kan förbättra sin egen situation och samtidigt hjälpa sin närstående på bästa sätt
 • Att få träffa andra anhöriga och utbyta erfarenheter med dem

Innehåll: 

 • Vad händer i hjärnan när man tillför alkohol och droger?
 • Sjukdomsbegreppet
 • Beroendeutvecklingen och medberoende
 • Familjesystemet, olika roller
 • Konsekvenser för mig – fördjupning kring medberoende
 • Känslor: skuld, skam, sorg och förlust, vrede
 • Att tillfriskna: sluta kontrollera, olika sätt att be om hjälp, självhjälpsgrupper
 • Litteraturförslag

Anhörigskolan har varit mycket efterfrågad och uppskattad, men pga pensionsavgång och ändrade förutsättningar läggs verksamheten ner i juni 2021.
För information och råd hänvisas till Åke Lundkvist, gruppledare samt anhörig- och drogterapeut, 070-960 97 06

Övrig hänvisning:

https://www.beroendecentrum.se/

Studie om stöd för föräldrar till ungdomar med drogproblem: