Ungdomsmottagningar

Logga ADS

Tillsammans med Ungdomsmottagningarna i Stockholms län arbetar STAD med ett forsknings- och utvecklingsprojekt med det långsiktiga målet att utveckla det alkohol- och drogförebyggande arbetet med fokus på sexuell hälsa.

Inom projektet har vi tagit fram en e-guide som riktar sig till personal som möter unga i sitt dagliga arbete. Guiden är en vägledning för att på ett bra sätt ta upp och samtala med unga om alkohol och droger i samband med rådgivning och dialog kring sexuell hälsa. Till e-guiden finns även en sökbar faktabank kopplad som ger fördjupad information inom området alkohol, droger och sexuell hälsa. Du når e-guiden och faktabanken genom att klicka i menyn till höger.

Under hösten 2023 planeras också en studie av ett webbaserat alkohol- och drogförebyggande program som riktar sig direkt till unga.

Projektet finansieras med medel från Folkhälsomyndigheten och Systembolagets alkoholforskningsråd.

För mer information kontakta forskare Pia Kvillemo, e-post pia.kvillemo@sll.se