August 2020

Publicerad 08/19/2020 - 16:03

STADs modell i Ansvarsfull Alkoholservering har i EU-projektet STAD in Europe spridits till sex andra länder. Nu har STADs medarbetare Johanna Gripenberg och Tobias Elgán tillsammans med forskare i Spanien och Storbritannien publicerat resultaten från utvärderingen i Palma, Spanien, där STAD-modellen anpassades till matbutiker i syfte att minska försäljning av alkohol till underåriga. Studien visar att vi genom att mobilisera och engagera lokalsamhället samt utbilda både utbildare och personal i matbutiker kan minska försäljningen av alkohol till underåriga.

Publicerad 08/27/2020 - 09:41

I artikeln presenteras resultat där vi undersökt förändringar under en 15-årsperiod avseende kroganställdas uppfattning om narkotika och även deras egen narkotikaanvändning. Vi har genomfört mätningar vid tre tidpunkter: 2001, 2007/08 och 2016/17. Resultaten visar bland annat att majoriteten av de kroganställda har sett narkotikapåverkade kroggäster under det senaste halvåret och även att narkotikaanvändningen har ökat bland kroganställda jämfört med tidigare mätningar.