November 2021

Publicerad 11/30/2021 - 10:24

Fem skäl att avstå narkotika är ett material som tagits fram inom ramen för SKR:s satsning Kraftsamling för psykisk hälsa. STAD har utifrån sin erfarenhet och evidensbaserade kunskap inom området ANDT-prevention deltagit i arbetet tillsammans med flera andra samhällsaktörer. Materialet är tänkt att komma till användning i en samhällsmobilisering för narkotikaprevention och för att stärka kunskapen om narkotika hos beslutsfattare, politiker, allmänhet, drog- och brottsförebyggare samt andra yrkesverksamma i kommuner och regioner.