ÖPP

ÖPP (numera EFFEKT) – har utvecklats av forskare vid Örebro Universitet, och syftar till att minska berusningsdrickande hos ungdomar i årskurs 7-9. I korthet består ÖPP av 15-20 minuters PowerPoint-presentationer som ges till föräldrar av utbildade presentatörer under skolans ordinarie föräldramöten genom hela högstadietiden. Under presentationerna betonas vikten av att man som förälder har ett tydligt och restriktivt förhållningssätt när det gäller tonåringar och alkohol. STADs randomiserade studie av ÖPP genomfördes mellan 2007-2010 och finansierades av Statens Folkhälsoinstitut. Studien genomfördes med hjälp av 87 klasser i fyrtio skolor i 13 län, och 34 lokala ÖPP-presentatörer.

Resultat från studien finns publicerade i de vetenskapliga tidskrifterna Addiction, Health Education och Substance Use and Misuse. Artiklarna ingår i avhandlingen Evaluation of a Swedish parental prevention program: Youth drunkenness, alcohol-specific parenting and gender differences, som lades fram vid Karolinska Institutet den 20 november 2014. Läs avhandlingen här.

Bodin, M.C. and Strandberg, A.K. (2011). The Örebro prevention programme revisited: a cluster-randomized effectiveness trial of programme effects on youth drinking. Addiction 106(12):2134-2143. Abstract.

Strandberg, A.K. and Bodin, M.C. (2011). Alcohol-specific parenting within a cluster-randomized effectiveness trial of a Swedish primary prevention program. Health Education 111(2):92-102. Abstract.

Strandberg, A.K. Bodin, M.C. and Romelsjö, A. (2014). Gender differences in the prediction of parental servings of alcohol to adolescents and youth drunkenness. Substance Use and Misuse 49(14):1857–1866. Abstract.
 

Resultaten från ÖPP-studien finns även beskrivna i en STAD-rapport. PDF icon stadrapport-44

 

Vid frågor om studien, kontakta Johanna Gripenberg, forskargruppsledare.