April 2020

Publicerad 04/14/2020 - 11:52

Tillsammans med Svensk Elitfotboll (SEF) har STAD inlett ett arbete för att främja den psykiska hälsan inom elitfotbollen. Under 2020 kommer STAD att genomföra en kartläggning bland spelare och personal inom elitfotbollen, vilket också inkluderar juniorverksamheten. Kartläggningen ska utmynna i ett systematiskt arbetssätt för att förebygga psykisk ohälsa bland spelare. Hör mer om denna satsning i Radiosportens panelsnack!

Publicerad 04/23/2020 - 10:36

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm har STAD genomfört en utvärdering av tillsynsmetoden kontrollköp i Stockholms län.

Utvärderingen gäller ungdomars tillgänglighet av cigaretter och har sammanställts i STAD-rapport nr. 65. Rapporten finns att läsa i sin helhet under fliken "Publikationer", eller genom att klicka direkt på länken nedan. 

STAD-rapport 65