Nyheter

Johanna Gripenberg tilldelas Systembolagets Kunskapspris!

Johanna Gripenberg tilldelas Systembolagets Kunskapspris för sina insatser i preventionsforskning kring alkohol och droger! Priset delades ut på Systembolagets årliga alkoholforskningskonferens den 11 maj på Skarpö. Stort grattis till Johanna och STAD! Läs pressmeddelandet.

Motiveringen lyder:

Gripenbergs forskningsverksamhet har varit inriktad på befolkningsinriktad prevention av alkohol och andra droger. Hon har arbetat inom miljöer och sammanhang där riskbruk av alkohol är särskilt högt, undersökt attityder till drogproblem, tagit reda på förekomst av bruk i riskmiljöer, och utarbetat preventionsmetoder som utvärderats vetenskapligt. Krogar, nattklubbar, fotbollsevenemang och musikfestivaler hör till de miljöer hon närmat sig för att bedriva preventionsinsatser. Sådana projekt kräver nära samarbete med individer och grupper som verkar i dessa miljöer. Hon har samverkat med restaurangpersonal, idrottsföreningar, supporterorganisationer och studentföreningar. Hon har initierat program för att öka medvetenheten om alkoholens roll i dessa riskmiljöer, och bedrivit träningsprogram för serveringspersonal.

Johanna Gripenbergs insatser för att initiera alkohol och drogpreventiva program präglas av innovativa och modiga insatser i miljöer där forskare vanligen inte rör sig. Preventionsforskning är ett område som många är överens om bör stärkas och Gripenbergs verksamhet utgör ett värdefullt exempel och modell för hur alkohol- och drogforskning kan bedrivas i nära samverkan med policy och praktik.