Nyheter

Harold Holder föreläser om Logic Model 24 maj

Välkommen till en föreläsning med Harold Holder (USA) och en introduktion av Logic Model, ett strategiskt arbetssätt för lokalt ANDT förebyggande arbete. ​
Tisdag den 24 maj kl 13-16, Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12, Stockholm.

Logic Model är ett planeringsverktyg för att arbeta med lokal ANDT-prevention och på ett strategiskt och systematiskt sätt föra samman forskning och praktik. Modellen är utvecklad av den amerikanske alkoholforskaren Harold Holder som besöker Sverige i maj månad.

STAD har beviljats medel från Folkhälsomyndigheten för att testa att implementera Logic Model och studera genomförande och effekter av detta arbetssätt. Till detta arbete söker vi intresserade kommuner för samverkan. Projektet kommer fokusera på ”unga vuxna och alkoholrelaterade skador”.

Välkommen till en presentation av STADs nya projekt och en introduktion av hur man arbetar med Logic Model. Harold Holder föreläser på engelska.

Datum: Tisdag den 24 maj
Tid: Kl 13.00 - 16.00
Plats: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12, Stockholm. (hitta till Bryggarsalen, klicka här)

Föreläsningen är gratis men antalet platser är begränsat. Vi bjuder på fika.
Maila din anmälan till nicklas.kartengren@sll.se senast den 20 maj. Uppge namn, arbetsplats och ev önskemål om specialkost.

---

Systembolaget arrangerar seminariet ”Hur påverkas vi av andras drickande?” med bl a Harold Holder och STADs Johanna Gripenberg den 24 maj kl 08.30-12.20, också i Bryggarsalen. För de som är med både på fm och em så bjuder vi på enklare lunch.