Nyheter

Publicerat den 2021-06-14 17:15

Just nu pågår rekrytering av 18-29-åringar till en intervjustudie om ungas syn på cannabis, hälsorisker och svensk narkotikapolitik.

Intervjustudien genomförs av forskare på STAD inom ramen för forskningsprojektet Unga vuxnas uppfattning om cannabis och vi söker personer i åldern 18-29 år boendes i Region Stockholm. 

Publicerat den 2021-06-11 12:19

Nu söker STAD en projektkoordinator!

Läs mer om tjänsten HÄR. Är du den vi söker?

 

Publicerat den 2021-06-01 09:59

I Sverige visar undersökningar att omkring var femte barn har föräldrar som har någon form av alkoholproblem. I en omfattande retrospektiv undersökning där 28047 vuxna i Norge har svarat på en enkät, som inkluderat ”Children of Alcoholics Screening Test”, framgår att 15,6% av respondenterna växte upp i hem med alkoholproblem. Studien visade också att denna andel var högre bland de med lägre socioekonomisk status.

Publicerat den 2021-05-12 17:48

Idag presenterade STADs Tobias Elgán erfarenheter från Fotboll utan Fylla med fokus på vår webbutbildning för personal på arenorna. Presentationen äger rum på The 3rd International Work Conference on Prevention som i år är digital och arrangerras av universitetet i Sevilla.

Publicerat den 2021-05-07 11:35

STAD visar i en ny vetenskaplig artikel i tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health hur användningen av narkotika hos unga vuxna i nattlivet ser ut. Studien är en online-undersökning och del av EU-projektet Alama nightlife som visar att många unga vuxna i Sverige har använt narkotika. Flera psykiska och fysiska problem efter droganvändning rapporteras och resultaten synliggör att nöjesmiljöer är en arena där vi behöver jobba förebyggande.