Anhörigskolan

Verksamheten riktar sig till dig som är anhörig/närstående till någon som har problem med alkohol eller andra droger.

Syftet är att:

 • förmedla kunskap om hur alkohol och droger påverkar oss medicinskt, psykologiskt och socialt.

 • ge redskap för hur man som anhörig kan förbättra sin egen situation och samtidigt hjälpa sin närstående på bästa sätt.

 • få träffa andra anhöriga och utbyta erfarenheter.

Anhörigskolan erbjuder flera kurser under vår och höst. Personer över 20 år, bosatta i Stockholms län, är välkomna att deltaga.

På grund av coronapandemin har vi inga fysika träffar utan använder Zoom-möten tills läget förbättrats.

Tid: Varje kurs startar en lördag kl 10.00-14.30 och därefter fyra tisdagskvällar kl 18.00-20.00 
Plats: Digitalt via Zoom
Kostnad: 100 kr för studiematerial
Kursledare: Unda Lönnqvist & Åke Lundkvist
 

Kurser våren 2021  (en kurs innefattar fem träffar)

1)  30/1,  2/2,  9/2,  16/2,  23/2

2)  13/3,  16/3,  23/3,  30/3,  6/4

3)  24/4,  27/4,  4/5,  11/5,  18/5
 
4)  29/5,  1/6,  8/6,  15/6,  22/6

För upplysningar och anmälan till kurserna kontakta Unda Lönnqvist, direktnummer 070-484 25 82, e-postadress: unda.lonnqvist@sll.se
Vill du ha mer information så besök gärna Beroendecentrum Stockholm eller Vårdguiden.

 

Information om behandling av personuppgifter i samband med kurser hos Centrum för psykiatriforskning (CPF)

När du anmäler dig till en kurs inom CPF samlar vi in vissa av dina personuppgifter
(information som direkt eller indirekt kan kopplas till fysisk person), såsom namn,
e-post och postadress, i vissa fall även personnummer.
Dataskyddsförordningen, GDPR, reglerar hur personuppgifter får behandlas.

 • Vid anmälan till kurser inom CPF behandlar vi dina personuppgifter för att
       - administrera ditt deltagande
       - distribuera anmälningslistor
       - följa upp och föra statistik över kursplatser.
  Inga uppgifter sammanställs på individnivå.
   
 • CPF har rätt att skicka information om kursnyheter till samtliga personer i databasen.
 • CPF säljer inte identifierbar personinformation vidare till tredje part.
 • Den lagliga grunden för CPF’s behandling av dina personuppgifter är att den är
  nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
   
 • Du har rätt att:
  - när som helst få ta del av all den information som finns registrerad om dig hos CPF
  - gratis begära en kopia av de uppgifter CPF har om dig
  - begära rättelse av uppgifter som vi behandlar om dig 

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO), 
Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, plan 7, 113 64 Stockholm

 • Mer information om SLSO:s behandling av personuppgifter finns på slso.sll.se – se trygg och säker vård, lagar och regler.
 • Vid frågor om SLSO:s behandling av personuppgifter kontakta SLSO:s dataskyddsombud genom gdpr.slso@sll.se eller 08-123 40 000 (växel)