Nyheter

Är du säker på att du inte är dopad?

Onsdag 3 maj, anordnade STAD tillsammans med det nationella nätverket PRODIS ett seminarium med fokus på dopning. TV-profilen Jonas Karlsson och folkhälsochefen Johan Öhman gav tillsammans en tankeväckande föreläsning om dopning kopplat till idrott, folkhälsa och attityden i samhället i stort. Intressanta diskussioner fördes om skeva kroppsideal och normer, hur långt vi är beredda att gå för att uppnå den perfekta kroppen, samt svårigheter att avgöra var gränsen för fusk går.

Det var en uppskattad eftermiddag med cirka 60 personer från olika organisationer som hade samlats för att lyssna!