Nyheter

Ny forskarrapport om alkoholmonopol och folkhälsa

STADs chef Johanna Gripenberg har tillsammans med tio andra forskare i ett internationellt forskarlag från Australien, Finland, Kanada, Storbritannien och USA undersökt frågan: " Hur skulle folkhälsan påverkas av en privatisering av det svenska detaljhandelsmonopolet?"

Resultaten visar att ett avskaffande av alkoholmonopolet skulle leda till en betydande ökning av alkoholkonsumtionen i Sverige, av alkoholrelaterade skador, samt ökade ekonomiska kostnader. Detta eftersom en privatisering i regel leder till en minskning av det lägsta priset på alkohol, en ökning av antalet butiker som säljer alkohol, samt till en ökad marknadsföring av alkohol. 

En sammanfattning av rapporten kan läsas här 

Läs Systembolagets pressmeddelande här

Läs Accents artikel om rapporten här

Läs Drugnews artikel om rapporten här