Nyheter

Ny artikel om ungas attityder till cannabis publicerad i tidskriften Frontiers in public health

En ny artikel från STAD med titeln “Attitudes to cannabis use and public prevention information among young adults: a qualitative interview study with implications for prevention practice” har publicerats i tidskriften Frontiers in public health. 32 unga vuxna i Region Stockholm har intervjuats om deras uppfattning om cannabisrelaterad offentlig information. De unga efterfrågar trovärdig information från kunniga personer eller personer som de kan identifiera sig med. Läs mer:

Frontiers | Attitudes to Cannabis Use and Public Prevention Information Among Young Adults: A Qualitative Interview Study With Implications for Prevention Practice | Public Health (frontiersin.org)