Nyheter

The next training in Responsible Alcohol Service will be held in January.

Attention all restaurateurs! The next training in Responsible Alcohol Service will be held in English on the 24th + 31th January.

Don't miss this opportunity to enroll your non-Swedish-speaking staff in this course, as the English version is offer ed only once a year. Register through our course catalog on the website. ⭐
Vi vill påminna Stockholms krögare om att utbildningen Ansvarsfull Alkoholservering genomförs på engelska den 24+31 januari. Passa på att anmäl er icke-svensktalande personal till kursen, den engelska versionen erbjuds bara en gång per år. Anmälan görs via vår kurskatalog på hemsidan. Passa på, än finns det platser kvar!
Link registration