Nyheter

Läs mer om E-guiden för ungdomsmottagningar

Tillsammans med Ungdomsmottagningarna i Stockholms län arbetar STAD med ett forsknings- och utvecklingsprojekt med det långsiktiga målet att utveckla det alkohol- och drogförebyggande arbetet med fokus på sexuell hälsa. Inom projektet har en e-guide tagits fram som riktar sig till personal som möter unga i sitt dagliga arbete. Guiden ska utgöra ett kompetensstöd vid samtal och rådgivning kring alkohol, droger och sexuell hälsa. Ytterligare ett digitalt verktyg riktat direkt till unga ska utvecklas med fokus på att minska alkohol- och drogkonsumtion.

Läs mer om STADs verksamhet, E-guiden för ungdomsmottagningar och faktabanken om alkohol och droger med fokus på unga
Ungdomsmottagningar | STAD

E-guiden för ungdomsmottagningar