Nyheter

Hur många barn har föräldrar som dricker för mycket?

I Sverige visar undersökningar att omkring var femte barn har föräldrar som har någon form av alkoholproblem. I en omfattande retrospektiv undersökning där 28047 vuxna i Norge har svarat på en enkät, som inkluderat ”Children of Alcoholics Screening Test”, framgår att 15,6% av respondenterna växte upp i hem med alkoholproblem. Studien visade också att denna andel var högre bland de med lägre socioekonomisk status. I artikeln lyfts även vikten av att arbeta preventivt med barn som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem. Artikeln är resultatet av ett samarbete  mellan Siri Hovås Haugland vid universitetet i Agder, Norge och STADs medarbetare Tobias Elgán.