Nyheter

Använder du eller har du någon gång använt narkotika eller dopningspreparat?

 Nu är det sista chansen att svara på den europeiska webbundersökningen om narkotika 2024! Din medverkan är viktig eftersom dina svar bidrar till ny kunskap om hur narkotika och dopningsmedel används i Sverige. Tipsa gärna personer som du tror skulle kunna vara intresserade av att delta. Alla svar är värdefulla. Länk till webbenkäten; https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Sweden

Folkhälsomyndigheten genomför webbundersökningen i samarbete med EU:s narkotikamyndighet EMCDDA för att få en bild av hur narkotika används i Europa. I Sverige ställs även frågor om dopningsmedel. Webbenkäten pågår fram till och med 2 juni 2024 och cirka 35 länder deltar i undersökningen. Sverige har redan idag fått in mer än 8 000 enkätsvar.

För mer information på svenska, besök gärna Folkhälsomyndighetens webbsida här.