Nyheter

Publicerat den 06/14/2021 - 17:15

Just nu pågår rekrytering av 18-29-åringar till en intervjustudie om ungas syn på cannabis, hälsorisker och svensk narkotikapolitik.

Intervjustudien genomförs av forskare på STAD inom ramen för forskningsprojektet Unga vuxnas uppfattning om cannabis och vi söker personer i åldern 18-29 år boendes i Region Stockholm. 

Vi intervjuar via zoom eller telefon och intervjun tar ungefär 30 minuter. Frågorna handlar om eventuellt egna erfarenheter av cannabisbruk, syn på orsaker till att använda eller avstå från att använda, synen på svensk narkotikapolitik och på information om cannabis som förmedlas i samhället.

Vi söker både deltagare som har testat cannabis, eller fortfarande använder, och personer som aldrig testat. 

För mer information om studien och eventuell anmälan, kontakta Anna Strandberg eller Pia Kvillemo, forskare vid STAD, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. 

Kontaktuppgifter:

anna.k.strandberg@sll.se Tel: 070 736 26 92

pia.kvillemo@sll.se Tel: 070 673 48 64 

Publicerat den 06/11/2021 - 12:19

Nu söker STAD en projektkoordinator!

Läs mer om tjänsten HÄR. Är du den vi söker?

 

Publicerat den 06/01/2021 - 09:59

I Sverige visar undersökningar att omkring var femte barn har föräldrar som har någon form av alkoholproblem. I en omfattande retrospektiv undersökning där 28047 vuxna i Norge har svarat på en enkät, som inkluderat ”Children of Alcoholics Screening Test”, framgår att 15,6% av respondenterna växte upp i hem med alkoholproblem. Studien visade också att denna andel var högre bland de med lägre socioekonomisk status. I artikeln lyfts även vikten av att arbeta preventivt med barn som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem. Artikeln är resultatet av ett samarbete  mellan Siri Hovås Haugland vid universitetet i Agder, Norge och STADs medarbetare Tobias Elgán.

Publicerat den 05/12/2021 - 17:48

Idag presenterade STADs Tobias Elgán erfarenheter från Fotboll utan Fylla med fokus på vår webbutbildning för personal på arenorna. Presentationen äger rum på The 3rd International Work Conference on Prevention som i år är digital och arrangerras av universitetet i Sevilla.

Publicerat den 05/07/2021 - 11:35

STAD visar i en ny vetenskaplig artikel i tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health hur användningen av narkotika hos unga vuxna i nattlivet ser ut. Studien är en online-undersökning och del av EU-projektet Alama nightlife som visar att många unga vuxna i Sverige har använt narkotika. Flera psykiska och fysiska problem efter droganvändning rapporteras och resultaten synliggör att nöjesmiljöer är en arena där vi behöver jobba förebyggande.

Många mönster identifieras för flera olika substanser, vilket kunde hjälpa till vid utvecklingen av framtida förebyggande insatser. Till exempel, visas att debutåldern för kokain, amfetamin och ecstasy är i snitt 21 år och att dessa substanser används huvudsakligen vid festivaler och nattklubbar. Vill du veta mer om användningsmönster av de olika droger, vilka faktorer som är associerade med drogbruk eller hur många som angav symptom på beroende?

Läs artikeln och sprid i ditt nätverk!