Nyheter

STAD önskar ett riktigt gott nytt år

Vi på STAD vill tacka alla våra kursdeltagare, samarbetspartners och forskarkollegor för ett spännande och givande år! Trots stora samhällsomställningar har vi tillsammans med er kunnat fortsätta att bedriva vår verksamhet med utbildningar, nätverksmöten och publikationer. Utbildningarna under 2021 har till stor del skett digitalt. Över 350 poliser har deltagit i utbildningen om dopning och metoden 100% Ren Hårdträning som syftar till att minska användningen och tillgången av dopningspreparat på träningsanläggningar. Nästan lika många från krog- och restaurangbranschen har gått vår utbildning i Ansvarsfull Alkoholservering. Årets rapporter och vetenskapliga artiklar finns tillgängliga på vår hemsida. Delar av dem finns presenterade i samband med SLAN:s jubileum webbinarier, se länkar nedan. 

Vi vill önska er ett riktigt gott nytt år och ser fram emot ännu ett spännande år tillsammans!

Länkar till SLAN Jubileum webbinarier

Hur kan man arbeta effektivt mot öppna drogscener, Pia Kvillemo forskare på STAD.
Länk till ”Effektivt arbete mot öppna drogscener” - SLAN

Tema “Framgångsrikt ANDT-arbete på ungdomsmottagningen”, Pia Kvillemo och Anna Strandberg, båda forskare på STAD.
Länk till “Framgångsrikt ANDT-arbete på ungdomsmottagningen” - SLAN

Barn i missbruksmiljöer – problembild och innovativa preventionsinsatser, Tobias Elgán, fil.dr. och forskare på STAD.
Länk till Barn i missbruksmiljöer – problembild och innovativa preventionsinsatser - SLAN

STAD - lärdomar från 25 år av ANDT-preventivt arbete. Medverkande: Johanna Gripenberg, Med. Dr., Chef och forskare på STAD samt Tobias Elgán, fil.dr., forskare på STAD.
Länk till STAD- lärdomar från 25 år av ANDT-preventivt arbete - SLAN