Nyheter

Ny artikel om narkotikaanvändning publicerad

STAD visar i en ny vetenskaplig artikel i tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health hur användningen av narkotika hos unga vuxna i nattlivet ser ut. Studien är en online-undersökning och del av EU-projektet Alama nightlife som visar att många unga vuxna i Sverige har använt narkotika. Flera psykiska och fysiska problem efter droganvändning rapporteras och resultaten synliggör att nöjesmiljöer är en arena där vi behöver jobba förebyggande.

Många mönster identifieras för flera olika substanser, vilket kunde hjälpa till vid utvecklingen av framtida förebyggande insatser. Till exempel, visas att debutåldern för kokain, amfetamin och ecstasy är i snitt 21 år och att dessa substanser används huvudsakligen vid festivaler och nattklubbar. Vill du veta mer om användningsmönster av de olika droger, vilka faktorer som är associerade med drogbruk eller hur många som angav symptom på beroende?

Läs artikeln och sprid i ditt nätverk!