Nyheter

Publicerat den 11/15/2023 - 13:25

I en unik långtidsuppföljning av metoden Ansvarsfull Alkoholservering presenteras nu resultat från en studie där utfallet varit nekad entré eller alkoholservering till underåriga som inte uppvisar ID. Metoden Ansvarsfull Alkoholservering implementerades i Stockholms nöjesliv 1997 och består av följande strategier: mobilisering av lokalsamhället och samverkan, utbildning och en förbättrad tillsyn. Metoden har pågått i Stockholm alltsedan 1997 och uppföljningen visar att metoden alltjämt har goda effekter.

Publicerat den 11/13/2023 - 13:25

Vi är glada att få välkomna Ola Siljeholm till STAD. Ola som är leg. psykolog och med dr. kommer att göra sin postdoc hos oss på STAD. Han disputerade nyligen på studier om stödprogram för anhöriga till personer med alkohol- eller drogproblem, där de anhöriga även var föräldrar. Ola är intresserad av tidiga insatser och ser fram emot att delta i olika former av preventionsprojekt på STAD!

Ola jobbar också med behandling av individer med alkoholberoende på Riddargatan 1 en dag i veckan och uppskattar att varva forskningsarbete med klinik.

Publicerat den 11/08/2023 - 14:11

Under den gångna veckan arrangerades den internationella konferensen Club Health i Liverpool, UK. Konferensen som är inriktad på hälsofrågor i nöjes- och nattlivet innehöll ett brett utbud av ämnen och talare. Som en av huvudtalarna presenterade STADs enhetschef Johanna Gripenberg The Stad-Model - Safer Entertainment Settings.

Publicerat den 10/24/2023 - 08:25

Studien baseras på en enkät som besvarats av cirka 600 poliser och handlar om deras syn på dopning och relaterade problem samt hur poliser kan arbeta för att förebygga dopning utanför elitidrotten.

Publicerat den 10/17/2023 - 17:42

I samband med Stockholmspolisens krogtillsyn under löningshelgen i september upptäcktes tolv underåriga gäster som serverats alkohol utan legitimationskontroll. Ägaren är nu misstänkt för olovlig hantering av alkohol och riskerar både serveringstillstånd och böter alternativt fängelse upp till sex månader.