Webbaserad vägledning

Webbaserad vägledning om arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning

Vägledning om arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning för nya samordnare

Ett av målen med PRODIS är att sprida det dopningsförebyggande arbetet och arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning och därigenom verka för minskad användning av dopningspreparat. Som ett led i detta har vi tagit fram en utbildning och en vägledning som du som ANDT-samordnare kan använda för att starta upp arbetet med metoden 100% Ren Hårdträning i din kommun eller region.

Utbildningen innehåller förutom vägledningen bl.a. fakta om dopning och filmer med de som arbetar med metoden.

Utbildningen hittar du här