Anhörigskolan

En verksamhet som riktar sig till personer som har en alkohol- och/eller läkemedelsberoende anhörig eller annan närstående.

Syftet är att:

  • förmedla kunskap om hur alkohol och droger påverkar oss medicinskt, psykologiskt och socialt.

  • ge redskap för hur anhöriga kan förbättra sin egen situation och samtidigt hjälpa sin närstående på bästa sätt.

  • få träffa andra anhöriga och utbyta erfarenheter.

Anhörigskolan erbjuder flera kurser under vår och höst. Personer över 20 år, bosatta i Stockholmsområdet, är välkomna att deltaga.

Tid: lördagar 9.00-15.00, tisdagar 18.00-20.00 (kaffe/te & smörgås serveras från 17.30)
Plats: Norra Stationsgatan 69, STAD-sektionen
Kostnad: 300 kr för hela kursen
Kursledare: Unda Lönnqvist & Åke Lundkvist

Kurser våren 2017

  • Kurs 1: 28/1, 31/1, 7/2, 14/2, 21/2    *Avslutad*
  • Kurs 2: 18/3, 21/3, 28/3, 4/4, 11/4    *Avslutad*
  • Kurs 3: 22/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5

För upplysningar och anmälan till kurserna kontakta Unda Lönnqvist, direktnummer 070-484 25 82, e-postadress: unda.lonnqvist@sll.se
Vill du ha mer information så besök gärna
Beroendecentrum Stockholm eller Vårdguiden.