Ansvarsfull alkoholservering - anmälan

Här kan du anmäla din verksamhet till utbildningen i ansvarsfull alkoholservering i Stockholm stad.

Kostnad: 1900 kronor per person exklusive moms.

* Obligatoriskt fält
 
 
OBSERVERA följande vid anmälan till våra utbildningar:

Information om behandling av personuppgifter i samband med kurser hos Centrum för psykiatriforskning (CPF) som STAD tillhör.

När du anmäler dig till en kurs inom CPF samlar vi in vissa av dina personuppgifter (information som direkt eller indirekt kan kopplas till fysisk person), såsom namn, e-post och postadress (i vissa fall även personnummer). Dataskyddsförordningen, GDPR, reglerar hur personuppgifter får behandlas.

- Vid anmälan till kurser inom CPF behandlar vi dina personuppgifter för att:

  • administrera ditt deltagande
  • distribuera anmälningslistor
  • följa upp och föra statistik över kursplatser. Inga uppgifter sammanställs på individnivå.

- CPF har rätt att skicka information om kursnyheter till samtliga personer i databasen.

- CPF säljer inte identifierbar personinformation vidare till tredje part.

- Den lagliga grunden för CPFs behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

- Du har rätt att:

  • är som helst få ta del av all den information som finns registrerad om dig hos CPF
  • gratis begära en kopia av de uppgifter CPF har om dig
  • begära rättelse av uppgifter som vi behandlar om dig

 

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO),

Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, plan 7, 113 64 Stockholm

- Mer information om SLSO:s behandling av personuppgifter finns på slso.sll.se – se trygg och säker vård, lagar och regler.

- Vid frågor om SLSO:s behandling av personuppgifter kontakta SLSO:s dataskyddsombud genom gdpr.slso@sll.se eller 08-123 40 000 (växel)

CAPTCHA
Fråga för att motverka spam.