Nyheter

Välkommen Ola Siljeholm!

Vi är glada att få välkomna Ola Siljeholm till STAD. Ola som är leg. psykolog och med dr. kommer att göra sin postdoc hos oss på STAD. Han disputerade nyligen på studier om stödprogram för anhöriga till personer med alkohol- eller drogproblem, där de anhöriga även var föräldrar. Ola är intresserad av tidiga insatser och ser fram emot att delta i olika former av preventionsprojekt på STAD!

Ola jobbar också med behandling av individer med alkoholberoende på Riddargatan 1 en dag i veckan och uppskattar att varva forskningsarbete med klinik.