Nyheter

STAD publicerar ny artikel i tidskriften Frontiers in Sports and Active Living ”Police officers’ perspective on doping and prevention among recreational athletes: a cross-sectional study”.

Studien baseras på en enkät som besvarats av cirka 600 poliser och handlar om deras syn på dopning och relaterade problem samt hur poliser kan arbeta för att förebygga dopning utanför elitidrotten.

Majoriteten av de svarande tycker att dopning är ett samhällsproblem och ser också en koppling mellan dopning och andra brott. Det händer exempelvis att man upptäcker dopning i samband med att man utreder våld i nära relationer, narkotikabrott och våldsdåd i kriminella nätverksmiljöer eftersom dopning kan sänka tröskeln för att begå våldshandlingar genom att minska den empatiska förmågan.

Poliserna uttryckte också motivation att arbeta dopningsförebyggande men menar att det behövs mer kunskap om frågan både inom polisorganisationen och i samhället. Dessutom behöver enskilda polismän och förundersökningsledare ökad kunskap om hur man samlar in och presenterar bevis som håller för en dom. Förslag för att öka effektiviteten i det dopningsförebyggande arbetet handlar om utbildning, förenklade procedurer för dopningstester och resurser att arbeta med frågan. Dessutom ser man gym som viktiga aktörer att samverka med för att förebygga dopning, men även andra samhällsaktörer som hälso- och sjukvård, skolan med flera.

Studien har även publicerats i en svenska rapport som kan laddas ner från www.stad.org (Rapport 76)