Nyheter

Ny studie om alkoholservering till underåriga

I en unik långtidsuppföljning av metoden Ansvarsfull Alkoholservering presenteras nu resultat från en studie där utfallet varit nekad entré eller alkoholservering till underåriga som inte uppvisar ID. Metoden Ansvarsfull Alkoholservering implementerades i Stockholms nöjesliv 1997 och består av följande strategier: mobilisering av lokalsamhället och samverkan, utbildning och en förbättrad tillsyn. Metoden har pågått i Stockholm alltsedan 1997 och uppföljningen visar att metoden alltjämt har goda effekter. PDF icon Läs mer om studien här