Nyheter

Krogtillsyn resulterade i misstanke om olovlig hantering av alkohol

I samband med Stockholmspolisens krogtillsyn under löningshelgen i september upptäcktes tolv underåriga gäster som serverats alkohol utan legitimationskontroll. Ägaren är nu misstänkt för olovlig hantering av alkohol och riskerar både serveringstillstånd och böter alternativt fängelse upp till sex månader.

Ansvarsfull alkoholservering är viktigt för att förebygga alkoholrelaterat våld och olyckor. Men det bidrar också till att skapa en tryggare krogmiljö för såväl gäster som personal. Läs mer om STADs metoder och utbildningstillfällen i t.ex. Ansvarsfull alkoholservering, Krogar mot Knark och Fördjupad Tillsynsutbildning.