Nyheter

Grubbel - grupper på nätet för unga

Denna vecka startar två nya kurser av STADs forskningsprojekt Grubbel. Grubbel är grupper på nätet för unga i åldern 15-25 som har föräldrar med missbruksproblem och / eller psykisk ohälsa. Rekrytering till forskningsstudien pågår hela hösten och vintern på www.grubbel.nu.

Syftet med Grubbel är att ge deltagarna information och tips som kanske kan göra vardagen lite enklare. En vardag som ibland kan vara strulig och jobbig om man har en förälder som dricker för mycket eller mår psyskisk dåligt. Ett annat syfte med Grubbel är att deltagarna ska få träffa andra online med liknande erfarenheter.

Kursen leds av professionella som är kunniga och engagerade. Dessa gruppledare jobbar runt om i Sverige och möter i sitt vanliga arbete barn, unga och vuxna. Några jobbar inom socialtjänsten, andra på beroendemottagningar och några på BRIS.

-Detta koncept är ju så bra, det är verkligen framtiden, säger Johanna Liljeblad-Lycksel som är ledare för en av Grubbelkurserna. Johanna jobbar till vardags på Grinden som är en stödgruppsverksamhet vid Socialtjänsten i Gävle kommun.
- Jag tror 150% på detta med stödgrupper på nätet och att det verkligen är dit vi måste för att nå fler och nya unga.

Utvecklingen och utvärderingen av Grubbel finansieras med medel av Folkhälsomyndigheten.


Läs mer om Grubbel studien på www.grubbel.nu.
Läs mer i en artikeln nyligen publicerad i BMC Public Health:
A web-based group course intervention for 15-25-year-olds whose parents have substance use problems or mental illness: study protocol for a randomized controlled trial​