Nyheter

Analysmetod för att mäta dopning i avloppsvatten

Snart är det möjligt att beräkna förekomsten av dopningsmedel  i avloppsvattnet och hur nivåerna ser ut i samhället. Det är RISE Research Institutes of Sweden som utvecklat analysmetoden som genererar data för att bestämma förekomsten av anabola androgena steroider (AAS). Metoden gör det möjligt att uppskatta hur många som använder AAS och om användningen ökar eller minskar. Mätningarna kommer att öka kunskapen och förståelsen om vilka substanser som används samt stödja det förebyggande arbetet. Läs mer på 100% Ren Hårdtränings hemsida och nyhetsflöde, https://www.renhardtraning.com/nyheter