Barn i missbruksmiljö - BiM

Omkring 20 % av alla svenska barn växer upp i familjer där vuxna har en problematisk alkoholkonsumtion, vilket kan medföra allvarliga negativa fysiska, psykiska och psykosociala konsekvenser hos barnen. Cirka nio av tio av landets alla kommuner erbjuder därför någon form av stödverksamhet – oftast i form av stödgrupper. Dock är det bara 1-2 % av alla dessa barn som nås av det befintliga stödet och påtalade orsaker till detta är svårigheter att identifiera, rekrytera och bibehålla barn i denna verksamhet. Ett sätt att nå fler berörda barn med stöd är att erbjuda det via digitala medier. STAD är därför involverad i projekt kring att uveckla och utvärdera digitalt stöd till till ungdomar.

 

Pågående projekt:

Grubbel

För tillfället genomför STAD en utvärdering (RCT) av en svensk version av det Holländska programmet Kopstoring som på svenska kallas Grubbel. Programmet är en webbaserad gruppkurs där 15-25-åringar under 8 veckor träffas i moderatorledda gruppchattar. Projektet genomförs i samverkan med Piteå, Kalix, Gävle och Järfälla kommun, Beroendecentrum Örebro och Bris. Under 2016 rekryteras deltagare till studien. Mer information om studien finns på www.grubbel.nu. Utvärderingen beräknas vara avslutad under 2019. 

Utvärdering av Alkohol & Coping

STAD ansvarar för en RCT-utvärdering av ett webbaserat självhjälpsprogram som på initiativ av CAN (Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning) har utvecklats av forskare vid Lunds universitet. Programmet vänder sig till 15-19-åringar och är en vidareutveckling av det manualbaserade programmet ICAIP (Individual Coping and Alcohol Intervention Program). Utvärderingen är avslutad och slutresultaten väntas bli klara under 2017. 

Barngruppstudien

Tillsammans med FORUM är STAD involverad i ett projekt där traditionella stödgrupper till barn utvärderas i en kontrollerad studie. Stödgrupperna riktas till barn i familjer med olika problem som t.ex. psykisk ohälsa, missbruk och våld.  Utvärderingen är avslutad och slutresultaten väntas bli klara under 2017. 

 

Avslutade projekt:

Hur många ungdomar upplever att deras föräldrar dricker för mycket?

STAD genomförde en studie bland 1000 16-18-åringar för att uppskatta andelen ungdomar som själva upplever att deras föräldrar har en problematisk alkoholkonsumtion. Resultat visade att 20.1% av ungdomarna upplever att deras föräldrar dricker för mycket.

Hur arbetar skolor med BiM-relaterade problem?

En enkätstudie genomfördes på omkring 500 slumpmässigt utvalda skolor för att undersöka hur skolor arbetar med problem relaterade till elever som har föräldrar som missbrukar. Resultaten visade bl.a. att 19 % av skolorna aldrig har identifierat en elev med dessa problem hemma och 60 % saknade tydliga rutiner för hur de ska agera om de identifierar en elev.

 

Publikationer:

 1. Hansson, H., Zetterlind, U., & Elgán, T.H. (2017). Alkohol & Coping - Ett webbaserat självhjälpsprogram för ungdomar vars föräldrar har alkoholproblem. Socialmedicinsk tidskrift 94:467-476. Abstract

 2. Elgán, T.H., Kartengren, N., Strandberg, A.K., Ingemarson, M., Hansson, H., Zetterlind, U. and Gripenberg, J. (2016). A web-based group course intervention for 15-25-year-olds whose parents have substance use problems or mental illness: study protocol for a randomized controlled trial. BMC Public Health 16(1):1011. Abstract

 3. Hansson, H., Zetterlind, U., Kartengren, N., & Elgán, T.H. (2016). Internetbaserade självhjälpsinterventioner för unga i riskzon. I: Kristian Daneback, Emma Sorbring, redaktörer. Socialt arbete och internet - Att förstå och hantera sociala problem på nya arenor. Liber AB, sid. 179-196.

 4. Raninen, J., Elgán, T.H., Sundin, E., and Ramstedt, M. (2016). Prevalence of children whose parents have a substance use disorder: Findings from a Swedish general population survey. Scand J Public Health, 44(1):14-17. Abstract 

 5. Elgán, T.H., Hansson, H., Kartengren, N., & Zetterlind, U. (2015). Barn i familjer med alkoholproblem - kan ett webbaserat program hjälpa ungdomar? I: Ulrika Järkestig Berggren, Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson, redaktörer. Att se barn som anhöriga - Om relationer, interventioner och omsorgsansvar. Nationellt kompetenscentrm anhöriga, Nka, & Linnéuniversitet, Lenanders Grafiska, sid. 227-250.

 6. Kartengren, N., Elgán, T.H., Zetterlind, U. & Hansson, H. (2015). Alkohol och Coping - Ett webbaserat program för tonåringar vars föräldrar har missbruksproblem. Alkohol & Narkotika 1:30-32. Abstract

 7. Skerfving A, Johansson F & Elgán TH. (2014). Evaluation of support group interventions for children in troubled families: Study protocol for a quasi-experimental control group study. BMC Public Health 14:76. Abstract

 8. Elgán, T.H. & Leifman, H. (2013). Prevalence of adolescents who perceive their parents to have alcohol problems: A Swedish national survey using a web-panel. Scand J Publ Health 41(7):680-683. Abstract

 9. Elgán, T.H., Hansson, H., Zetterlind, U., Kartengren, N. & Leifman, H. (2012). Design of a web-based individual coping and alcohol-intervention program (web-ICAIP) for children of parents with alcohol problems: study protocol for a randomized controlled trial. BMC Public Health 12:35. Abstract 

 10. Elgán, T.H. & Leifman, H. (2011). Children of substance abusing parents: A national survey on policy and practice in Swedish schools. Health Policy 101:29-36. Abstract

 11. Elgán, T.H. & Leifman, H. (2011). Policy – viktigt instrument för upptäckt. Alkohol & Narkotika 1:22-25.

 12. Elgán, T.H. och Leifman, H. (2010). Barn i missbruksmiljö: en studie kring policy och praktik på svenska skolor. STAD-rapport nr 43. PDF icon STAD rapport 43.pdf

Finansiering:

Projekten Alkohol & Coping, Barngruppstudien och Kopstoring finansieras av Folkhälsomyndigheten.

För mer information kontakta tobias.elgan@ki.se.