Nyheter

Publicerat den 11/30/2021 - 10:24

Fem skäl att avstå narkotika är ett material som tagits fram gemensamt av flera samhällsaktörer som deltar i SKR:s satsning Kraftsamling för psykisk hälsa. Nu presenteras arbetet under ett studiosänt evenemang där flera av aktörerna medverkar. Ing-Marie Wieselgren projektchef för Uppdrag psykisk Hälsa kommer att moderera samtalen där bland annat Johanna Gripenberg, enhetschef på STAD kommer att delta. Även Lennart Karlsson, ordförande Svenska Narkotikapolisföreningen som under många år haft ett nära samarbete med STAD kommer att delta.

Publicerat den 10/03/2021 - 14:12

I STAD rapport 68 presenterar vi resultat från en omfattande studie där vi med utandningstest har undersökt hur vanligt det är att besökare i Stockholms nöjesmiljöer är narkotikapåverkade. Totalt testades 12,8 % av deltagarna positivt för någon av de 47 substanserna som vi testade. Kokain, amfetamin och ecstasy var vanligast förekommande. Eftersom detektionstiden för cannabis i utandningsluft är omkring 6 timmar är underrapporteringen sannolikt påtaglig. Här kan du läsa rapporten!

Publicerat den 07/02/2021 - 13:53

STAD söker en forskare som är intresserad av forskning kopplad till ANDTS-frågor. 

Är du den vi söker? Läs mer, tipsa vidare eller sök tjänsten HÄR!

Publicerat den 06/14/2021 - 17:15

Just nu pågår rekrytering av 18-29-åringar till en intervjustudie om ungas syn på cannabis, hälsorisker och svensk narkotikapolitik.

Intervjustudien genomförs av forskare på STAD inom ramen för forskningsprojektet Unga vuxnas uppfattning om cannabis och vi söker personer i åldern 18-29 år boendes i Region Stockholm. 

Publicerat den 06/01/2021 - 09:59

I Sverige visar undersökningar att omkring var femte barn har föräldrar som har någon form av alkoholproblem. I en omfattande retrospektiv undersökning där 28047 vuxna i Norge har svarat på en enkät, som inkluderat ”Children of Alcoholics Screening Test”, framgår att 15,6% av respondenterna växte upp i hem med alkoholproblem. Studien visade också att denna andel var högre bland de med lägre socioekonomisk status.